w3c

w3c

Generelle vilkår

Vennligst les gjennom våre generelle vilkår for handel hos lrbutikken.no. Ved kjøp av produkter har du samtidig akseptert og godkjent gjeldende betingelser.

Registrering

For å handle hos lrbutikken.no må du ha leveringsadresse i Norge (med unntak av Svalbard og Jan Mayen) samt at du må registrere deg hos oss. Registreringen er gratis og uten forpliktelser om kjøp. Vi lagrer opplysningene på en sikker måte og opplysningene vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende. Ta godt vare på passordet ditt. Det er din egen sikkerhet slik at ikke uvedkommende skal misbruke din profil. Du bestemmer selv passord når du registrerer deg.

Betaling

Vi har for øyeblikke 4 betalingsalternativer:

  • Postoppkrav hvor du betaler til ditt lokale postkontor ved henting 

  • Kredittkort betaling via PayPal. Vi kompenserer Paypal sin provisjon ved å beregne 3,4% over kjøpsbeløpet. Kort belastes ved gjennomført bestilling

  • Kredittkort betaling akseptert av Visa og MasterCard levert av Bambora sammen med partnere. Kort belastes når varene sendes
  • Vipps betaling gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID

Leveringsvilkår

lrbutikken.no har forsendelser til hele Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Leveringstiden ligger vanligvis på 7 virkedager. Vi tar forbehold om lengre leveringstid hvis f.eks. deler måbestilles hos Land Rover.

Vi sender varer pa rimeligst og raskest mote, vannligvis som postens servicepakke. Servicepakker leveres til ditt postkontor. Posten sender hentemelding på e-post og du vil i tillegg få hentemelding på SMS. Alle forsendelser med Servicepakke kan spores.

Som kunde plikter du å følge med på status på din forsendelse. lrbutikken.no er ikke ansvarlig for utlevering av melding om ankommet pakke. Posten returner etter sitt system uavhentede pakker etter 14 dager.

Dersom du ikke er hjemme på avtalt leveringstidspunkt, ikke henter varene eller nekter å motta dem, vil varene bli returnert til oss for din regning. Du vil i slike tilfeller bli tilbudt å få ordren tilsendt på nytt. Dersom du ikke betaler ny frakt eller ikke ønsker sendingen på nytt vil du bli belastet et gebyr på kr 200,- fra det innbetalte beløp i tillegg til returfrakt. Eventuelt restbeløp blir kreditert til ditt kontonummer eller via PayPal avhengig av din betalingsmetode.

Dersom du ber Posten om å returnere varen, samt at du på forhånd melder fra til oss om at du benytter deg av angreretten innen fristen, skal du bare betale for returkostnaden.

Haster det å få bestillingen levert kan man velge DHL 24t Ekspress. Vi trenger slike bestillinger før kl 12 på ukedager. Vi kan ikke garentere at DHL rekker å levere innefor 24 timer her i Norge men oftest er de ganske flinke.

Deler som blir spesialbestillt til deg

Bestillinger av deler som ikke er på lager og må spesialbestilles som enkelte original deler, brukte deler etc kan ikke annuleres. Om kunden allikevel ønsker å annulere bestillingen står kunden selv for betaling av internasjonal tur/retur sending med DHL.

Angrerett og angrefrist - generell informasjon

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven, og varen og angrerettskjema er mottatt.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter blant annet kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler. Dersom du beholder varen kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare) eller heve kjøpet og få kjøpesummen tilbake.

Hvis du benytter deg av angreretten innen fristen skal du ha tilbake det du har betalt for varen. Varen skal sendes tilbake til selger før oppgjør finner sted. Returkostnader må du dekke selv, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Angreretten forutsetter at varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Det vil si at du kan ikke angre kjøpet hvis du har brutt forseglingen på produkter og disse ble montert på bilen.

Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jr. Ang Angreretten §25).

Priser og prisendringer

Hvert produkt vist inkluderer mva i Norske kroner (NOK). I vogna ser du totalprisen inkludert alle avgifter som moms, frakt og betaling. 

Prisene kan endres dersom eksterne forhold som selger ikke kan gjøre noe med, blir endret. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser, for eksempel ved å kontakt på e-post. Dersom en eventuell økning i ordrens totalpris på over 5% fra bestillingsdato finner sted, er det selgers ansvar å ta kontakt med kjøperen via e-post eller telefon, for å høre om bestillingen fortsatt står ved lag med den nye prisen. Selger tar også forbehold om feil i tekster, priser og utsolgte varer. Et eventuelt fritak fra merverdiavgift må kjøperen dokumentere overfor selger.

Reklamasjon - generell informasjon

Advarsel: å modifisere og/eller montasje av tilbehør til din Land Rover kan muligens helvis eller delvis påvirke garantien du har på bilen. Noe av tilbehør eller modifikasjoner som finnes på lrbutikken.no er KUN for Offroad-bruk. Kjøperen tar komplett ansvar for modifisering eller tilbehør som er montert på sin bil og vil ikke holde LR butikken ansvarlig.

WARNING: Modifications and/or the fitting of accessories to your LAND-ROVER (or any other make 4wd) could void your warranty in-part or in-full. Some of the accessories or modifications listed on this web site are for Off-Road Use ONLY. BUYER ASSUMES ALL RESPONSIBILITY for modifications and accessories fitted to their vehicle, and will hold lrbutikken.no harmless.

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den gi selgeren skriftlig melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

LR butikken AS og lrbutikken.no erstatter ikke påløpte tilleggskostnader som montering, demontering, feilsøking, leiebil eller andre utlegg. lrbutikken.no er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis LR butikken godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor LR butikken sin kontroll, og som LR butikken ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Ved mistanke om feil eller mangel på deler eller tilbehør eller tjenester levert av LR butikken AS, lrbutikken.no og sine ansatte må deler eller tilbehør returneres til lrbutikken.no av kjøper (kjøper betaler for evt. forsendelsen) for nærmere inpeksjon av LR butikken AS.

lrbutikken.no vil ikke være ansvarlig for alle:
• økonomiske tap (inkludert uten begrensning tap av inntekter, data, fortjeneste, kontrakter, virksomhet eller forventede besparelser); eller
• tap av goodwill eller omdømme; eller
• spesielle eller indirekte tap
• skader påført til kjøretøy eller personer som følge av kjøp, montering eller bruk av deler, tilbehør eller tjenester levert av LR butikken, lrbutikken.no eller sine ansatte.

Til tross for det ovennevnte, skal lrbutikken.no sin samlede ansvar (enten i kontrakt, erstatningsansvar eller på annen måte) for tap eller skade i alle tilfeller begrenses til et beløp tilsvarende beløpet du har betalt eller skal betale for produktet med hensyn og begrensning til én hendelse eller serie av hendelser som kan tilskrives samme klausul.

En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok risikoen for produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering
  • Kreve heving av kjøp dersom mangelen ikke er uvesentlig
  • Kreve erstatning

Dersom selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke produktet har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Har du ytterligere spørsmål om angrerett, angrefrist eller reklamasjoner kan du kontakte oss ved å sende oss en epost.

Verneting

Ved en eventuell tvist aksepterer begge parter Oslo som verneting. Dette i henhold til Tvisteloven § 4-6 – Avtalt verneting.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: