w3c

w3c

    
  • fjern sikkring før man begynner
  • før rengjøring
  • etter rengjøring

Dyserengjøring - Gjør det selv!

LM5170
kr 232.00

enkel måte å rense dysene. 500 ml

Dyserengjøring - Gjør det selv!

kr 232.00

w3c

Quantity :
Forsendelser
Har du et spørsmål?

Kort fortalt fjerner man dieselledningen til motoren og returledningen og plasserer begge i en glassbeholder (diesel kan bli varmt!) Man fjerner sikkringen fra lavtrykk pumpe som sitter i tanken. På Discovery 3 er det sikkring F1. Man fyller glassbeholder med innhold av en boks med Diesel Spülung og sørger for at alt står stødig. Man sørger for at alt er veldig rent, evt kan man montere et drivstoff filter i slangen til motoren. Deretter starter man motoren og la den gå en stund. Deretter bruker man gasspedalen og tar turtallet til 3000 og 4000 RPM flere ganger under rengjøringen. Man stopper motoren før beholderen går tomt. Rest av væsken kan tilsettes dieseltanken. Deretter monterer man originalslanger tilbake. Vi testet dette selv med synlig resultat på IID Live Values. Ga bedre balanseringsverdier etter kun 20 minutter. 

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: