w3c

w3c

    
  • knekte veivaksler i en engelsk verksted
  • "eksplodert" vannuttak
  • feil og riktig oljepumpe

Unngå motorhaveri

Les dette for å unngå motorhavari

Unngå motorhaveri

w3c

Quantity :
Forsendelser
Har du et spørsmål?

Kort oppsummering av årsaker til motorhavari på 2.7 og 3.0 TDV6 brukt på Discovery 3, Discovery 4 og Range Rover Sport mellom 2005 og 2016. Meningen er å gjøre våre kunder oppmerksom på dette, og muligens forhindre motorhavari

Hovedårsaker til motorhavari på disse motorer er:

o   Knekt veiv pga rotasjon av lagerskåler som tetter oljesmøreåpningen

o   Knekt veiv pga harmoniske vibrasjoner

o   feil med registerreim (bøyde ventiler, skade på stempler, stempelstenger, lagerskåler) pga uforsterket strammehjulfeste som ryker på feil type oljepumpe (2006-2009)

o   feil med stempler (hull, smeltet, skade på sylinder) pga feil med dyser som gir alt for mye drivstoff, som øker temperatur i sylinderen over skadegrensen

o   tilkobling vannuttak som sprekker. Motoren mister mesteparten av kjølevannet i veldig kort tid og toppakning ryker pga for høy temperatur, bøyde sylindertopper m.m.

Veiv:

Veivaksel på disse motoren kan knekke hvis smøring er utilstrekkelig. Akkurat når en stempelstang treffer sin laveste punkt (nederste dødpunkt etter arbeidstakt) burde en tynn oljefilm beskytte veiven og lagerskåler. Årsak til manglende smøring kan bl.a. være tidsforsinkelsen mellom å starte motoren og full oljetrykk. Dette kan bli kritisk når en motor ikke har vært kjørt på en måned eller mer. Oljetrykk varierer mellom 0.5 BAR (minste) og 4.5 BAR (maks trykk begrenset av oljepumpen). Med disse motorer må man ALDRI gi bunn gass under 1500 RPM, siden det tar tid å bygge opp oljetrykk. Som Christian fra LR Time (youtube) sier: kjør bilen som din far har lært deg.

Ved manglende eller utilstrekkelig smøring blir det "metall mot metall", mellom veivakselen og lagerskålene. Dette forårsaker skade på lagerskålen og som resultat av friksjon roterer lagerskalen seg i motorblokka. Lagerskåler har et lite smørehull hvor oljepumpen pumper olje gjennom for å smøre veiven og lagere. Når disse hull er blokkert pga rotasjon av lagerskålen tar det veldig kort tid før veiven knekker nærmest den roterte lagerskålen.

En sliten (gammel) oljepumpe, feil type olje, for gammel olje og oljeslam, generelt dårlig vedlikehold kan være årsak til veivhavari. Det anbefales å bytte oljepumpe ved hver registerreimbytte, samt bruke en motorolje med viskositet 5W40 som gir mer oljetrykk, spesielt viktig ved lavere turtall.

Videre anbefales det å bytte den harmoniske vibrasjonsdemper, hjulet foran på veiven som driver multireimen. Harmoniske vibrasjoner kan forsterkes hvis de 2 metalldeler støpt i gummi i demperen løsner seg litt pga slitasje, innvirkning av salt etc, hvor vibrasjoner overføres til veiven, som ved visst belastning og turtall kan knekke pga utslag (amplitude) av vibrasjonen som konsentrerer seg akkurat der hvor veiven er tynnest.

Harmoniske vibrasjoner kan også forårsakes av en eller flere dårlige dyser som gir for mye eller for lite diesel per innsprøyting som gir en for kraftig eller for svak tenning/eksplosjon av diesel/luftmengde øver stempelet som igjen kan forårsake vibrasjoner i veiven. Det anbefales når motoren ikke går jevnt å ta en leak-off test på alle dyser og ved en eller flere dårlige dyser bytter man alle 6 samtidig.

Ved olje og oljefilterskifte må man alltid sjekke for metallspon mellom filterlamellene. Finner man spon må man undersøke mer.

Registerreim:

De fleste motorproblemer forårsaket direkte eller indirekte av registerreimen kunne vært forhindret ved å sjekke om riktig oljepumpe er montert. Problemet gjelder kun Discovery 3 og Range Rover Sport produsert mellom 2006 og 2009. De fleste 2005 produserte motorer har riktig oljepumpe hvor strammehjul til registerreim er forsterket. Vi har sett mange motorer produsert mellom 2006 og 2008 som hadde svak type pumpe montert. Allikevel anbefales det å bytte oljepumpe på alle 2.7 og 3.0 TDV6 motorer samtidig med registerreimskifte for å sikre mest mulig oljetrykk, spesielt ved lavere turtall.

Stempler:

Stempler blir kun skadet pga eksterne faktorer, mest pga en dårlig dyse. Går motoren uregelmessig anbefales det å ta en leak-off test på alle dyser, er en eller flere dårlig bør samtlige dyser byttes.

Vannuttak:

Plasthuset som sitter foran, på toppen av motoren på både 2.7 og 3.0 kan sprekke. Man vil da miste mesteparten av kjølevannet i veldig kort tid. Det fører til motorhavari, top pakning som ryker pga for høy motortemperatur, evt skade på stempler ventiler sylindere m.m.

Anbefalt å skifte samtidig med registerreimen 1x per 7 år eller 168000 km.

Svikt i veivaksler på TDV6 D3

Foreløpig rapport om etterforskning av svikt i veivaksler på TDV6 D3

Last ned (124.46k)

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: